Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 37 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

Эрдэнэсант сумын мал тооллогын дүн

 Жилийн эцсийн мал тооллогын  дүнгээр нийт 399482 толгой мал тоологдлоо. Нийт малын 34062 толгой мал нь адуу, 20889 толгой мал нь үхэр, 187 толгой мал нь тэмээ, 222214 толгой мал нь хонь, 122130 толгой мал нь ямаа байна.

rrr888

Дэлгэрэнгүй...

Мэндчилгээ

zasag 02Байгалийн үзэсгэлэн төгөлдөр Эрдэнэсант нутгийн зон олныхоо нэрийн өмнөөс энэ өдрийн амар амгаланг айлтган мэндчилье. Сумынхаа эдийн засаг нийгмийн хөгжлийг тогтвортой ахиулах нь манай

сумын эрхэм зорилго юм. Энэхүү эрхэм зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд төрийн бодлогыг иргэддээ шуурхай хүргэж төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулан иргэдийнхээ амьжиргааг дээшлүүлэхэд чиглэсэн нийгэм эдийн засгийн бодлого явуулж, ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулж эдийн засгийн таатай орчин бүрдүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. Манай сумын талаарх мэдээлэлтэй танилцах эрхэм хүндэт таны ажил үйлс амжилт бүтээлээр дүүрэн байж санасан бүхэн тань сэтгэлчилэн бүтэж сайхан амьдрахын өлзийтэй ерөөлийг өргөн дэвшүүлье.

                                                   Танд баярлалаа:

sant