Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 25 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

Эрдэнэсант сумын мал тооллогын дүн

 Жилийн эцсийн мал тооллогын  дүнгээр нийт 399482 толгой мал тоологдлоо. Нийт малын 34062 толгой мал нь адуу, 20889 толгой мал нь үхэр, 187 толгой мал нь тэмээ, 222214 толгой мал нь хонь, 122130 толгой мал нь ямаа байна.

rrr888

 

Өнгөрсөн оны тооллогын дүнтэй харьцуулахад нийт малын тоо 3.2 хувь буюу 12.6 мянган толгойгоор өслөө. Шинээр 20 малчин мянгат малчин боллоо. Аймагтаа малын тоо толгойгоор манай Э сум  399.5 мянган толгой малаар тэргүүлэн, Баян-Өнжүүл сум 330.0 мянган толгой малаар, Бүрэн сум 320.5 мянган толгой малаар эхний 3-т орлоо.   Эрдэнэсант сумын сүүлийн 2 жилийн тоогоор харьцуулбал

Малын төрөл

2014 оны малын тоо /толгойгоор/

2015 оны малын тоо* /толгойгоор/

/2015/2014
 
/хувиар/
Өссөн малын тоо /толгойгоор/

1

Адуу

31966

34062

106.55

2096

2

 Үхэр

18972

20889

110.10

1917

3

Тэмээ

175

187

106.85

12

4

Хонь

212777

222214

104.43

9437

5

Ямаа

122931

122130

99.34

-801

6

Бүгд

386821

399482

103.27

12661

                             Хамгийн-хамгийн-хамгийн

Бэлэн тоологдсон мал багийн дүнгээр

Баг/хороо

Баян-уул

 

Баргилт

Буянт

Угалзат

Улаанхудаг
   Тэмээ

2

1

2

155

27

Адуу

6447

6275

6796

11499

3045

Үхэр

3910

3660

4116

7059

2144

Хонь

43069

38604

50435

69967

20139

    Ямаа

25683

22066

24468

37128

12785

Бүгд

79111

70606

85817

125808

38140

sant