Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 36 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Э          Эрдэнэсант сум                                                                                                                2015.11.02 

Дэлгэрэнгүй...

2016 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БАТЛАВ.ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ                                                             Б. БУЯНДАЛАЙ

 

         Эрдэнэсант

Дэлгэрэнгүй...

ЭРДЭНЭСАНТ СУМАНД 2015 ОНД ОНХС-ИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХИЙГДСЭН АЖЛУУДААС

2015  оны ОНХС-ийн 40,0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр соёл спортын төвийн барилгын гадна фасад, дулааны узелийн ажлыг “Төв Цогт  Өлзийт ” ХХК  нэмэлт гэрээгээр хийж гүйцэтгэсэн.
Ажил гэрээний дагуу бүрэн хийгдэж, 20,0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгогдсон, 20,0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгоход бэлэн болсон.

888000

2015  оны ОНХС-ийн 42,5 сая төгрөгийн санхүүжилтээр авто ачигч / ковш/ худалдан авч, сумын төвийн гуу жалга замыг тэгшлэх, хогийн цэгийн хогийг эмхэлж цэгцлэх, зам гаргах зориулалтаар ашиглаж байна.
“Монтрак групп” ХХК  тендерт шалгарч, санхүүжилт бүрэн олгогдсон.

Дэлгэрэнгүй...

Ахмадуудын шинэ жилийн баярын үеэр

Ахмадуудын шинэ жилийн баярын үеэр  сонирхолтой олон тэмцээн зохион байгуулагдав. Мөн сар бүрийн 10-нд “Дуулах өдөр дуун цэнгүүн” -ийг тогтмол явагдаж  хэвшсэн ба 12-р сарын “Дуулах өдөр “-ийг Бөмбөөлэй цэцэрлэгийн хамт олон ивээн тэтгэж хамтран зохион байгуулав.       

w02

Дэлгэрэнгүй...

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Огноо: 2015.01.26  

Тендерийн нэр: Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын  Засаг даргын Тамгын газрын  захиалгаар авто ачигч худалдан авах    

Тендер шалгаруулалтын дугаар: Б/2015/01

Дэлгэрэнгүй...

sant