Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 46 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

“Ажилтай орлоготой иргэн” урианы жил

“Ажилтай орлоготой  иргэн” урианы жил зарласан ИТХТ-ийн тогтоолыг сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Э.Мөнхцэцэг танилцуулж,Сумын Засаг дарга Ө.Машбаяр нээж үг хэллээ. 15826656 1499534203407461 1773964207839859584 n Сумын засаг даргын 2017 оны 01 сарын 25 ны өдрийн А/10 тоот захирамжаар 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийн байгуулан ажиллаж байна. Урианы жилийн ажлын төлөвлөгөөг 4 зорилтын хүрээнд 30 хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэйгээр төлөвлөн ажиллаж байна

Дэлгэрэнгүй...

sant