Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 38 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

ХОГГҮЙ ЭРҮҮЛ ОРЧНЫ ТӨЛӨӨ ХАМТДАА

juuuСумын төвийн нэгдсэн хог хаягдлын талбайн хэмжээг багасгах, хамгаалалт хашааг барих зорилгоор төсвийн давсан орлогоос  5.1 сая төгрөг санхүүжилтээр бүх нийтийн их цэвэрлэгээг 4 удаа зохион байгуулж хогийн цэгийн талбайн хэмжээг 1.5 га-аар багасгаж хашааг засаж хамгаалалтыг сайжруулав.

sant