Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 25 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

ГЭР ХОРООЛОЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

jujuОрон нутгийн хөгжлийн сангийн 13999865 төгрөгийн хөрөнгөөр гэр хороололын 2-р хорооны 3-5-р гудамжинд 21 гэрэлтүүлэг хийж

2017.09.28 ны өдөр ашиглалтад оруулав.

sant