Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 28 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

“ХӨГЖСӨН БАГШААС-ЧАДВАРЛАГ СУРАГЧ “ЗӨВЛӨГӨӨН

jujujuТөв аймгийн ИТХ-ын эмэгтэй Төлөөлөлөгчдийн санаачилгаар аймгийн НБХ-тэй хамтран “Хөгжсөн багшаас-Чадварлаг сурагч” зөвлөгөөнийг Эрдэнэсант суманд зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд Цээл, Угтаалцайдам, Заамар, Баянхангай, Лүн, Өндөрширээт, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант сумын сургууль, цэцэрлэгийн 253

багш оролцлоо. Зөвлөгөөнийг цаг үеэ олсон, зорилгоо бүрэн биелүүлсэн, багш нарт үр өгөөжтэй, зохион байгуулалт сайтай үйл ажиллагаа боллоо гэж оролцогчид нь дүгнэсэн байна.

sant