Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 46 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

Эрдэнэсант сумын ЕБС-ийн “Олон улсын охидын өдөр”-ийг тохиолдуулан “Зөв хандлага гэрэлт ирээдүй” уриан дор хийгдсэн ажлын тайлан

“Зөв хандлага гэрэлт ирээдүй” уриан дор 9-12 ангийн сурагчдын дунд ярилцлага хийв.

su01

Фото үзэсгэлэн
6-8 ангийн охид  гэрэл зургийн фото үзэсгэлэнгээр өөрсдийнхөө авьяас сонирхлыг тайлагналаа.

su02

Дэлгэрэнгүй...

10-Р САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Математик мэдээлэл зүйн багц: Сумын засаг дарга болон Математикийн цаг сонины нэрэмжит Математикийн олимпиадыг явуулж анги тус бүрээс аваргуудыг тодруулан нэгдсэн анализ хийж өмнөх жилээс 0,3% -иар ахисан үзүүлэлттэй байгаа нь математик сэтгэлгээ оюуны чадвар зохих шатанд ахисан үзүүлэлттэй байна. Сүүлийн 3 жил дараалан зохион байгуулж байгаа нь сурагчдын хүсэн хүлээдэг оюунаа шалгах шалгуур болсон байна.

iii11

Дэлгэрэнгүй...

ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

Çàñãèéí ãàçðûí 2010 îíû 288 äóãààð òîãòîîëûí õàâñðàëò

 Íýã. Íèéòëýã ¿íäýñëýë

1.Òºðèéí çàõèðãààíû àëáàí õààã÷èéí àëáàíû ¿éë àæèëëàãààíä áàðèìòëàõ ¸ñ ç¿éí õýì õýìæýýã òîãòîîí õýâø¿¿ëýõýä ýíý

ä¿ðìèéí çîðèëãî îðøèíî.

Дэлгэрэнгүй...

9-Р САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Хүүхэд нэг бүрийн зорилго- анги бүлгийн зорилго-багшийн зорилго-сургуулийн зорилгоо тодорхойллоо.7а ангийн  20 сурагчтай.   Түүхийн  хичээлээр 2015- 2016 оны  хичээлийн жилийн       зорилго зорилтоо  тодорхойлов.

iiii00

Дэлгэрэнгүй...

Монголын уламжлалт аргаар хүүхдийг хүмүүжүүлэх нь

Тэнгэрлэг үндэсний академийн тэргүүн туульч, үлгэр судлаач Дамдинсүрэнтэй 6-12 ангийн сурагчид оролцсон “Монголын уламжлалт аргаар хүүхдийг хүмүүжүүлэх нь” сэдэвт уулзалт зохион байгуулж Монголын хүүхдээ хүмүүжүүлж ирсэн уламжлалт арга одоо үеийн хүүхдийн онцлогийн талаар ярилцан хэлэлцүүлэг өрнүүллээ. Дээрх үйл ажиллагаануудад сурагчдын хүмүүжил хичээл, төлөвшилд зохих хэмжээгээр нөлөөлөн багш бидний үйл ажиллагаанд дэмжлэг болов.

yy1

Дэлгэрэнгүй...

sant