Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 51 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

Монголын уламжлалт аргаар хүүхдийг хүмүүжүүлэх нь

Тэнгэрлэг үндэсний академийн тэргүүн туульч, үлгэр судлаач Дамдинсүрэнтэй 6-12 ангийн сурагчид оролцсон “Монголын уламжлалт аргаар хүүхдийг хүмүүжүүлэх нь” сэдэвт уулзалт зохион байгуулж Монголын хүүхдээ хүмүүжүүлж ирсэн уламжлалт арга одоо үеийн хүүхдийн онцлогийн талаар ярилцан хэлэлцүүлэг өрнүүллээ. Дээрх үйл ажиллагаануудад сурагчдын хүмүүжил хичээл, төлөвшилд зохих хэмжээгээр нөлөөлөн багш бидний үйл ажиллагаанд дэмжлэг болов.

yy1

 

Боловсролын үнэлгээний төвтэй хамтран ЭЕШ-ийн сорилго багш сурагч, эцэг эхийн гурвалсан гэрээ байгуулан энэ 2-р улирлын 1-р долоо хоногоос ажил хэрэг болгон төгсөх ангийн сурагчдад үр дүнгээ өгсөн үйл ажиллагаа боллоо.

yy2

sant