Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 51 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

Алтан намар өдөрлөг зохион байгууллагдлаа

Цэвэр агаар явган аялал-Алтан намар өдөрлөг зохион байгууллагдлаа

088

 

1-р байр Л.Сэлэнгэ багштай Дунд бүлэг,
2-р байр Ч.Уртнаст багштай Бага бүлэг

077
тус тус эзэллээ,
Тэмцээнд оролцсон бүх эцэг эхчүүддээ ажил хөдөлмөрийн амжил хүсье

sant