Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 28 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

2016-2017 оны хичээлийн жилд

tse032016-2017 оны хичээлийн жилд дуу, уран уншлага, гимнастик, сүлжээс, шүрэн урлал, цаасан урлал, сэтгэхүй хөгжүүлэх, даамны зэрэг дугуйланд нийт хүүхдийг дугуйланд хамруулаад байна.

 

 

 

 

Сар бүр багш, туслах багш нар нээлттэй хөгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж хэлэлцүүлэг хийдэг ба энэ дүнг нэгтгэн заах аргач багш нараа шалгаруулж хэвшсэн.

tse04

sant