Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 25 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

НОГООН ГЭРЭЛ ЦАГААН ШУГАМ ТЭМЦЭЭНД

tse0102016.11.24  болсон замын хөдөлгөөний талаар анхан шатны мэдлэг

олгох зорилгоор зохион байгуулагддаг “Ногоон гэрэл Цагаан шугам”

тэмцээнд бүх хүүхэд оролцож бүлгүүдээс шалгарсан хүүхдүүд

цэцэрлэгийн хэмжээний тэмцээнд оролцож С.Байгальмаа багштай

 

баг тэргүүн байр, Л.Сэлэнгэ багштай баг дэд байр эзэлсэн.

 

tse011

sant