Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 52 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

Багш солилцоо хөтөлбөр

33

     2017 оны 3.14-16 ны хооронд  Багш солилцоо хөтөлбөрийн хүрээнд баруун урд бүсийн багш нар Дэлгэрхаан, Өндөр ширээт, Бүрэн, Эрдэнэсант сумуудад туршлага судлаж солилцон ажиллаа.

  Багш солилцоо хөтөлбөрт хамрагдсан  багш Б.Баянжаргал, Э.Батцэнгэл нар Бүрэн сумын Хүүхдийн цэцэрлэгийн Бэлтгэл бүлэгт ажиллав.

sant