Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 45 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

Хөгжлийн бэрх шээлтэй иргэдийн дунд

Хөгжлийн бэрх шээлтэй иргэдийн дунд “ Самдонг олон улсын  байгууллага “ –ны  шугамаар  Солонгос улс  руу  эмчлүүлэхээр  Монгол  дахь салбарын төлөөлөгч Сун Ду Сан , Нутгийн зөвлөлийн  гишүүн  Ө. Лхагвадорж  нарын бүрэлдэхүүнтэй ирж  урьдчилан сэргийлэх  үзлэгт хамруулж Эрхэмбаяр  Дэлгэрмаа 12 настай эмэгтэй  төрөлхийн  сонсгол сул хүүхдийг эмчилгээнд явуулж амжилттай боллоо.

d1

Дэлгэрэнгүй...

АЛСЫН ХАРАА: ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

Алсын хараа

—  Хүн амд анагаахухааны ололт, техник технологийг ашиглан үйлчлүүлэгчдэд тусламж үйлчилгээ гчанарын өндөр түвшинд үзүүлж өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, анхан шатны болон эмнэлгийн тусламжийг үзүүлэх системийг иж бүрэн болгож, эмнэлэг мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ бүхий эмнэлэг болоход чиглэгдэнэ.

Дэлгэрэнгүй...

Засгийн газрын 2017 оны 11 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “ Халдварт өвчнөөс сэргийлэх хянах

eee033Засгийн  газрын 2017 оны  11  дүгээр  тогтоолоор  батлагдсан  “  Халдварт  өвчнөөс  сэргийлэх  хянах “ үндэсний  хөтөлбөрийг  хэрэгүүлэх  зорилгоор  Дархлаажуулалтын  тухай  хуулийн  12  дугаар  зүйлийг  12.1 дэх   заалт ,  Эрүүл  мэндийн  сайдын  2017  оны  А\395 тоот

Дэлгэрэнгүй...

Дэлхийн Эрүүл мэндийн Тархины харвалттай тэмцэх өдрийг

Дэлхийн  Эрүүл  мэндийн  Тархины  харвалттай  тэмцэх  өдрийг  14   хоногийн  аян  зохион   байгуулах  ажлын  удирдамжийг  боловсруулан  батлуулж    артерийн  даралт  ихдэлттэй   31  иргэнд  зөвөлгөө  өгч

Дэлгэрэнгүй...

Нүүдлийн амбулаторийн тусламж үйлчилгээ

Сумын  Эрүүл  мэндийн  төвд   Төв  аймгийн  Нэгдсэн  эмнэлгийн  “ Нүүдлийн  амбулаторийн  тусламж  үйлчилгээ “ -2015.11.02-03-ны  хооронд  тусламж  үйлчилгээ  үзүүлэхэд  Дотор-132 , эмэгтэйчүүд - 60, ЭХО-128, Шүд- 149 , Лабораторийн  шинжилгээнд – 81 нийт  - 550  хүн  хамрагдсан.

q0101

sant