Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 18 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

Нүүдлийн амбулаторийн тусламж үйлчилгээ

Сумын  Эрүүл  мэндийн  төвд   Төв  аймгийн  Нэгдсэн  эмнэлгийн  “ Нүүдлийн  амбулаторийн  тусламж  үйлчилгээ “ -2015.11.02-03-ны  хооронд  тусламж  үйлчилгээ  үзүүлэхэд  Дотор-132 , эмэгтэйчүүд - 60, ЭХО-128, Шүд- 149 , Лабораторийн  шинжилгээнд – 81 нийт  - 550  хүн  хамрагдсан.

q0101

sant