Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 54 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

Хөгжлийн бэрх шээлтэй иргэдийн дунд

Хөгжлийн бэрх шээлтэй иргэдийн дунд “ Самдонг олон улсын  байгууллага “ –ны  шугамаар  Солонгос улс  руу  эмчлүүлэхээр  Монгол  дахь салбарын төлөөлөгч Сун Ду Сан , Нутгийн зөвлөлийн  гишүүн  Ө. Лхагвадорж  нарын бүрэлдэхүүнтэй ирж  урьдчилан сэргийлэх  үзлэгт хамруулж Эрхэмбаяр  Дэлгэрмаа 12 настай эмэгтэй  төрөлхийн  сонсгол сул хүүхдийг эмчилгээнд явуулж амжилттай боллоо.

d1

 

Улаан эсэргэнэ  өвчиннь 2015 оны эхний  11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нийт  350 тохиолдол буюу  10.000 хүнамд 1.2  байгаань  өмнөх оны мөн  үеэс 0.6 –аар нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. 

Халдварын 94.2% нь Улаанбаатар хотод  5.8% -нь орон нутагт бүртгэгдэж , халдварт өвчний дотор 0.7%  -ийг эзэлж байна.  Өвчлөл бүх насныханд бүртгэгдэж байгаа ч 9 хүртэл насанд 86.7 %  байна. Нийт  өвчлөгсдийн 34.8 % нь

d2

цэцэрлэгийн  34.5 %  нь гэрт 25.5 % нь сургуулийн сурагчид байна. Мөн Улаан эсэргэнэ , амьсгалын замын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2 удаа 53 багш , суралцагчид , ажилчдыг хамруулж ажиллаа.  Гарын авлага 6 төрлийн  318 ширхгийг тараав.

 

sant