Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 34 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

Засгийн газрын 2017 оны 11 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “ Халдварт өвчнөөс сэргийлэх хянах

eee033Засгийн  газрын 2017 оны  11  дүгээр  тогтоолоор  батлагдсан  “  Халдварт  өвчнөөс  сэргийлэх  хянах “ үндэсний  хөтөлбөрийг  хэрэгүүлэх  зорилгоор  Дархлаажуулалтын  тухай  хуулийн  12  дугаар  зүйлийг  12.1 дэх   заалт ,  Эрүүл  мэндийн  сайдын  2017  оны  А\395 тоот

  тушаалыг  хэрэгжүүлэхээр   Дархлаажуулалтын  ээлжит 10 хоногийг  2017 оны 10  дугаар  сарын  16-наас 26 –ны  өдрүүдэд  “ ТОМУУГИЙН  ЭСРЭГ  ДАРХЛААЖУУЛАЛТ “  уриан  дор  зохион  байгуулж  ажилласан.  Үүнд:
-Томуугийн  эсрэг  вакцинд  хамруулахаар  25  эрүүл  мэндийн  ажилтнуудыг  судалгааг  гаргаж  ажилласан.
-Заавал  хийх   товлолын  дархлаажуулалтанд  7 настай   - 68  хүүхэд  , 15  настай -  67  хүүхдийг  тус  тус  хамруулсан.
-2017.10.19 –нд  Дархлаажуулалтын  талаар “ТАНЫ  ХҮҮХДЭД  ХИЙГДЭХ  ВАКЦИНЫ  ТУХАЙ ”  сэдэвт  сургалтыг  1 удаа  38  хүүхдийг  хамруулж  гарын  авлага  38  ширхгийг  тараав.
-165  хүүхдэд  урьдчилан  сэргийлэх 

sant