Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 31 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

НҮҮДЛИЙН АМБУЛАТОРИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Nvvdel 1Сумын  Эрүүл  мэндийн  төвд  Төв  аймгийн  Нэгдсэн  эмнэлгийн  “  НҮҮДЛИЙН АМБУЛАТОРИЙН  ТУСЛАМЖ  ҮЙЛЧИЛГЭЭ “–г  2017.09.08-09-ны  хооронд  ирж  туслам

ж  үйлчилгээ үзүүлэхэд  :   Дотор -  100 ,Мэдрэл – 60 ,  Арьс  харшил – 54,  Хүүхэд  - 115 , Лаборатори – 34 ,Эмэгтэйчүүд – 36, Шүд – 41 ,  ЭХО – 103  тус тус 543   иргэдийг  хамруулж  ажилласан.
2.     Герман  улсаас  “ ХИЛ  ХЯЗГААРГҮЙ ШҮДНИЙ ЭМЧ НАР  “-ын амны  хөндийн  эрүүл мэндийн  тусламж  үйлчилгээг  үзүүлэхэд :  Урьдчилан  сэргийлэх  үзлэгт – 456    
•    0-15  насны  хүүхэд  үзлэгт – 68   Үүнээс : Давтан  эмчилгээнд  - 13 , шүд  авахуулсан – 16, шүд  ломбодуулсан-  14
•    Насан  хүрэгчдэд үзлэгт – 388 , шүд  авахуулсан-  250, Шүд  ломбодуулсан – 138 , шүдний  чулуу  түүлгэсэн – 34, давтан  эмчилгээ -  5
•    “Амны хөндийн  эрүүл  мэнд  “  сэдэвт  сургалтыг 7 удаа   204  хүүхдийг  хамруулж  шүдний  оо  , сойзоо хангасан.

sant