Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 7 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

НҮҮДЛИЙН АМБУЛАТОРИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Nvvdel 1Сумын  Эрүүл  мэндийн  төвд  Төв  аймгийн  Нэгдсэн  эмнэлгийн  “  НҮҮДЛИЙН АМБУЛАТОРИЙН  ТУСЛАМЖ  ҮЙЛЧИЛГЭЭ “–г  2017.09.08-09-ны  хооронд  ирж  туслам

ж  үйлчилгээ үзүүлэхэд  :   Дотор -  100 ,Мэдрэл – 60 ,  Арьс  харшил – 54,  Хүүхэд  - 115 , Лаборатори – 34 ,Эмэгтэйчүүд – 36, Шүд – 41 ,  ЭХО – 103  тус тус 543   иргэдийг  хамруулж  ажилласан.
2.     Герман  улсаас  “ ХИЛ  ХЯЗГААРГҮЙ ШҮДНИЙ ЭМЧ НАР  “-ын амны  хөндийн  эрүүл мэндийн  тусламж  үйлчилгээг  үзүүлэхэд :  Урьдчилан  сэргийлэх  үзлэгт – 456    
•    0-15  насны  хүүхэд  үзлэгт – 68   Үүнээс : Давтан  эмчилгээнд  - 13 , шүд  авахуулсан – 16, шүд  ломбодуулсан-  14
•    Насан  хүрэгчдэд үзлэгт – 388 , шүд  авахуулсан-  250, Шүд  ломбодуулсан – 138 , шүдний  чулуу  түүлгэсэн – 34, давтан  эмчилгээ -  5
•    “Амны хөндийн  эрүүл  мэнд  “  сэдэвт  сургалтыг 7 удаа   204  хүүхдийг  хамруулж  шүдний  оо  , сойзоо хангасан.

sant