Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 52 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

Эрүүл мэндийн төвийн халдвар хяналтын баг

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24.2, Эрүүл  мэнд спортын сайдын 188  дугаар тушаал, Эрүүл  мэндийн төвийн халдвар хяналтын баг ,  Орчны эрүүл  мэндийн хөтөлбөрийн ,Эрүүл  сум ,баг ,  ажлын байр сургууль бий болгох үндэсний хөтөлбөр ,Улаанбурхан ,  томуутомуутөст,  халдварт өвчнөөс  урьдчилан сэргийлэх улирлын  чанартай ариутгалыг 5 ,10  саруудад зохион байгуулж 45 ААНэгж , айл  өрх , байгууллагуудыг хамрууллаа

s1

Дэлгэрэнгүй...

sant