Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 55 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

Сумын Эмэгтэйчүүдийн чуулга II уулзалт

Сумын  “Эмэгтэйчүүдийн чуулга”  II уулзалтыг амжилттай зохион байгуулав. Чуулга уулзалтанд  450 гаруй эмэгтэйчүүд оролцож санал бодлоо хуваалцлаа.

IMG 0542

 

e-3

 

e-2

e-1

 

sant