Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 51 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

Соёлын төвийн үйл ажиллагааны тайлан

Соёлын төв нь концерт 9, гадны тоглолт 12, үдэшлэг-цэнгүүн 32, уралдаан тэмцээн 6, сургалт 8, хурал 14, кино 1, хөдөөд 5, бусад арга хэмжээ 28 нийт 115 удаагийн үйл ажиллагаа зохион байгуулсан.
    Ардын хөгжим , дуу, бүжиг яруу найраг –хөтлөгч, 4 төрлийн дугуйланд нийт 74 сурагчийг хамарч тус бүр 144 цаг00000

 

хичээллэж хагас бүтэн жилээр тайлан тоглолт хийсэн.
    
Номын санд 240000 төгрөгний 45 ном шинээр авч номын фонд 4078 болж 2346 уншигчид үйлчилсэн.
    Орон нутаг судлах музейн үзмэрийн тоог 35-аар нэмэгдүүлж 410 үзмэртэй болж 2735 үзэгчийг хамарсан.

11000

“Соёлын үйлчилгээ –хөдөөд ”хөтөлбөрт боловсруулан хөдөөгийн 4 багт нийт 5 удаа 4 төрлийн /ая дууны мэндчилгээ, угийн бичгийн тэмцээн,
    СУБ-ын БМСангийн сурталчилгаа , номын сан/ үйлчилгээ үзүүлж 3965 үзэгчийг хамарсан.
    
    Энэ онд шинээр бага насны хүүхдэд зориулсан “Энхрийхэн” бүлгийн тоглолт тавьсан ба ахмадуудад зориулсан “Дуулах өдөр” дуун цэнгүүнийг сар бүр олон хэлбэрээр зохион байгуулж байна.Энэ онд 30180 үзэгчийг хамарч орлогын

2200төлөвлөгөөг 100% / нэг сая төгрөг/ биелүүлсэн.

 

 

sant