Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 35 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

хүүхдэд зориулсан уламжлалт аман өвийн чиглэлээр тоглолт бэлтгэж

jghvСоёлын төв хүүхдэд зориулсан уламжлалт аман өвийн чиглэлээр тоглолт бэлтгэж сургуулийн 14 бүлэг, цэцэрлэгийн 4 бүлгийн сурагчдийг хамран 2 өдөр тоглолт  хийж багш

 

эцэг эхчүүдийн талархалыг хүлээлээ.

sant