Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 53 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

СОЁЛЫН ТӨВИЙН ЗОРИЛГО

 

Соёлын төвийн зорилгоСоёлын талаар төрөөс явуулж байгаа бодлого шийдвэрийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх, иргэдэд мэдлэг боловсрол олгох , иргэний болон гоо зүйн хүмүүжил төлөвшүүлэх ,тэдний оюуны болон соёлын эрэлт хэрэгцээг хангах, амралт чөлөөт цагийг үр ашигтай зохион байгуулахад нь туслах , хүмүүнлэг эрүүл аж төрөх ёсыг хэвшүүлэхэд дэмжлэг үйлчилгээ үзүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Манай соёлын төв нь төлбөрт үйлчилгээний орлого 1232000 мянган төгрөг төлөвлөгдөн ирсэн ,үүнээс одоогийн байдлаар 544000 мянган төгрөгийн орлого оруулж ажиллаж байна.Соёлын төвийн ажилчдын мэдээлэл Уламжлал болгон зохион явуулдаг ажлуудаас 3-р сарын 7-нд сумын өргөмжлөлт манлай ээжүүдийг шалгаруулах

  1. Бүсгүйчүүд тэмцээн
  2. сургууль төгсөгчдийн хонхны баяр
  3. соёлын ажилтны өдрийг тэмдэглэх зэрэг олон үйл явдлуудыг дурьдаж болно. Одоо соёлын төв нь иж бүрэн халаалттай , өвөл зуны аль ч улиралд үйл ажиллагаагаа явуулах бололцоотойгоор ажиллаж байна. Жилдээ өөрийн орлого 900000 мян.төг оруулахаар тус соёлын төвийн ажилчид ажиллаж байна. Нэн тэргүүнд хүн ардад урлаг уран сайханы болон болон гоо зүй , ёс суртахууны хүмүүжил олгох төр засгаас гарч буй хууль тогтоомжийг сурталчилан ажиллах тэдний хүсэл сонирхолд нийцсэн олон төрлийн ажлуудыг хийх ард түмэнд үйлчилэн ажиллаж байна.

sant