Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 45 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

ЭРДЭНЭСАНТ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВ

Соёлын төв нь эрхлэгч, хөгжмийн багш,  номын санч, орон нутаг  судлах музейн ажилтан , үйлчлэгч гэсэн 3 хүний орон тоотой ба 4 галч нийт 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж  Монгол улсын төрөөс баримтлах Соёлын бодлого болон аймаг сумын Соёлын бодлого, Засгийн газраас баталсан үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулаж байна

СУБ нь бусад байгууллагуудтай уялдаа холбоотой ажиллаж уламжлал ёсоор   нэгэн үед ажиллаж амьдарч байсан бүсгүйчүүдийг нийтэд таниулж сурталчлах зорилгоор Хүүхдийн цэцэрлэгтажилажбайсан бүсгүйчүүдийг хамруулж “Нэгэн үеийн эгэл бүсгүйчүүд” алдаршуула  х ёслолын арга хэмжээ

Дэлгэрэнгүй...

sant