Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 20 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

Эрдэнэсант сум 2016 оны жилийн эцсийн мал тооллогын мэдээ

PICT5219Эрдэнэсант сум 2016 оны жилийн эцсийн мал тооллогын дүнгээр 414773 толгой мал тооллуулж, нийт малынхаа тоогоор улсын хэмжээнд 4-рт, аймагтаа 1-рт бичигдсэн байна.

Малын өсөлтийг хүснэгтээр харуулбал:

 

Малын төрөл

2015 оны жилийн эцсийн дүн

2016 оны жилийн эцсийн дүн

Өссөн дүн

Тэмээ

187

206

19

Адуу

34062

34136

74

Үхэр

20889

20983

94

Хонь

222214

237151

14937

Ямаа

122130

122297

167

Дүн

399482

414773

15291

Малын тоог багаар үзүүлвэл:

Баг

Тэмээ

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

1

Баян Уулын 1-р баг

2

6408

3938

46064

26419

2

Баргилтын 2-р баг

5

6188

3315

40853

20392

3

Буянтын 3-р баг

2

6392

3689

49488

23743

4

Угалзатын 4-р баг

166

12023

7854

80070

39379

5

Улаанхудаг 5-р баг

31

3125

2187

20676

12364

6

Бүгд

206

34136

20983

237151

122297

 

Малын төрлөөр хамгийн олон мал тоолуулсан малчид:

Малчдын овог, нэр

Малын төрөл

Малын тоо

1

Гомбожав Дэмбэрэл

Тэмээ

125

2

Дамдин Хүрэлбаатар

Адуу

518

3

Дамдин Хүрэлбаатар

Үхэр

229

4

Бор Золжаргал

Хонь

2191

5

Төмөрбат Мөнхжаргал

Ямаа

826

Сумын хэмжээнд 2016 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор 1000 ба түүнээс дээш мал тоолуулсан малчдын тоо 139  хүрэв.

sant