Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 19 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендерийн нэр: Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын ЗДТГ-ын захиалгаар ногоон байгууламжийн хашаа барих, явган зорчигчийн зам тавьж тохижуулан, өргөн чөлөө, ногоон байгууламж байгуулах Тендер

Дэлгэрэнгүй...

sant