Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 49 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

Нэр

Тоо

Доод үнэ

Дэнчингийн үнэ

1

Уурын зуухны барилга

1

9000000

2250000

2

Авто машин УАЗ ТӨА59-68

1

3000000

750000

Нийт

2

12000000

3000000

Дуудлага худалдаа 2017 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдөр 10:00 цагт

Дэлгэрэнгүй...

2017 ОНЫ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2017 оны 01 сарын 11-ны өдөр
Тендер шалгаруулалтын нэр: ЕБС, Цэцэрлэг, ЭМТөвд хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан нийлүүлэх
Тендер шалгаруулалтын дугаар: Б/2017/03
Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын ЕБС, Цэцэрлэг, ЭМТөвүүдэд хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх эрх бүхий этгээдийг бүх багцад болон сонгосон багцдаа үнийн санал бүхий битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Багц 01: Мах
Багц 02: Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн
Багц 03: Хүнсний бусад бүтээгдэхүүн
Багц 04: Төмс, хүнсний ногоо

Дэлгэрэнгүй...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2016 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдөр.

Тендер шалгаруултын нэр:Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын  Эрүүл мэндийн төвийн захиалгаар эм, бэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгсэл худалдан авах   
Тендер шалгаруулалтын дугаар: Б/2016/06 Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын Эрүүл мэндийн төвд эм, бэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгсэл  нийлүүлэх  үнийн санал бүхий битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын хувьд дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жил буюу 2014,2015 онуудын борлуулалтын дундаж хэмжээ  санал болгож буй үнийн дүнгийн 100 хувиас багагүй

Дэлгэрэнгүй...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2016 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр.     

Тендер шалгаруултын нэр:Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын  Засаг даргын Тамгын газрын  захиалгаар ЕБС, хүүхдийн цэцэрлэг, эрүүл мэндийн төвд хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авах    
    Тендер шалгаруулалтын дугаар: Б/2016/04
     Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын Засаг даргын Тамгын газар нь ерөнхий боловсролын сургууль, хүүхдийн цэцэрлэг, эрүүл мэндийн төвд хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх эрх бүхий этгээдийг  бүх багцад болон сонгосон багцдаа үнийн санал бүхий битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
    Тендер нь багц 01:Мах, багц 02:Сүү сүүн бүтээгдэхүүн, Багц 03:Хүнсний бусад  бүтээгдэхүүн,  Багц 04:Төмс хүнсний ногоо гэсэн 4 багцаас бүрдэнэ.   
    Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын хувьд дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
    Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жил буюу 2014,2015 онуудын борлуулалтын дундаж хэмжээ  санал болгож буй багцын үнийн дүнгийн 100 хувиас багагүй

Дэлгэрэнгүй...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Îãíîо: 2016 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр.

Òåíäåð шалгаруултын íýð: Òºâ àéìãèéí Ýðäýíýñàíò ñóìûí ерөнхий боловсролын сургуулийн захиалгаар Үдийнцайнийлүүлэгчийгсонгоншалгаруулах  

Òåíäåð øàëãàðóóëàëòûí äóãààð: Б/2016/05

Òºâ àéìãèéí Ýðäýíýñàíò ñóìûí ерөнхий боловсролын сургууль нь Үдийнцай  нийлүүлэх ¿íèéí ñàíàë á¿õèé áèò¿¿ìæèëñýí òåíäåð èð¿¿ëýõèéã óðüæ áàéíà.

Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын хувьд дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жил буюу 2014,2015 онд санал болгож буй үнийн дүнгийн 80 хувиас багагүй

Дэлгэрэнгүй...

sant