Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 44 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2016 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр. Тендер шалгаруултын нэр:Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын  Засаг даргын Тамгын газрын  захиалгаар сумын төсөвт байгууллагуудад шатахуун, шатах тослох материал худалдан авах    
Тендер шалгаруулалтын дугаар: Б/2016/03 Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын Засаг даргын Тамгын газар нь орон нутгийн болон улсын төсөвт байгууллагуудад шатахуун, шатах тослох материал  нийлүүлэх  үнийн санал бүхий битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын хувьд дараах шаардлагыг хангасан байна.

Дэлгэрэнгүй...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2016 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр. Тендер шалгаруултын нэр: Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын  Засаг даргын Тамгын газрын  захиалгаар сумын төсөвт байгууллагуудад нүүрс  худалдан авах    Тендер шалгаруулалтын дугаар: Б/2016/02 Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын Засаг даргын Тамгын газар нь орон нутгийн болон улсын төсөвт байгууллагуудад нүүрс нийлүүлэх  үнийн санал бүхий битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын хувьд дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жил буюу 2014, 2015 онуудын борлуулалтын дундаж хэмжээ  санал болгож буй үнийн дүнгийн 60 хувиас багагүй

Дэлгэрэнгүй...

sant