Холбоос баннер

ith

zdtg

bzd

ebs

eruul mend

st

tsetserleg

Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 5 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

СОЁЛ ХҮМҮҮЖЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

          Соёл хүмүүжлийн ажлын 4- р улиралын тайлан

Сургуулийн сурагчдын дунд “Мансууруулах бодис болон донтох бодисын хор уршиг” сэдэвт ажлыг зохион байгууллаа. Үүнд: сумын хэсгийн төлөөлөгчтэй мөн сургуулийн өсвөрийн цагдаа бүлгэмийн сурагчид хамтран сумын төвд үйл

ажиллагаа явуулдаг 3-н дэлгүүрт үзлэг шалгалт хийлээ.

ЗДТГ ын хууль эрх зүйн мэргэжилтэн Цэрэнноровтой хамтран гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хуулийн талаар сургалт явуулж А.Х.А тэмцээнийг зохиолоо

Дунд ангийн нийт 21 сурагчдын дунд хүүхдийн эрхийн конивенци холбогдох хуулиудаар асуулт хариултын тэмцээнийг зохион байгуулж сурагчдын хичээлийн явцад хяналт тавилаа 2013.01 сард

Хэн сайн бүжиглэх вэ? Тэмцээнийг сургуулийн нийт сурагчдын дунд бага дунд ангиар нь тус тусд нь зохион байгуулж явууллаа. Бага ангиас сурагч С. Боргожин, дунд ангиас сурагч Бүжин нар 1-р байранд тус тус орлоо

Сургуулийн нийт сурагчдын дунд цасны баярыг зохион байгуулж явууллаа нийт бага дунд анги холилдсон 4 н баг оролцлоо 1-р байранд бид хүчтэй баг орлоо 2-р байранд хүчирхэг багууд тус тус орлоо.

1—2р сарыг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн өдөр болгон тэмдэглэх болсонтой холбоотойгоор 2- р ангийн сурагч х. Солонго 4 –р ангийн сурагч У.Цэлмэг нартай хамтран дууны тэмцээн болон асуулт хариултын тэмцээнүүдийг зохион өдөрлөгийн үйл ажиллагааг хамтран явууллаа мөн ЗДТГ ын НБА Жавзмаа энэ 2 сурагчдад гарын бэлэг өгөв.

Сургуулийн бага дунд ангийн сурагчдын дунд жил болгон зохион байгуулагддаг” Илүү илүү” тэмцээнийг нийт 6 -н багийн оролцоотойгоор зохион байгуулж амжилттай явууллаа 1-р байранд дунд ангиас Тэмүүжин ахлагчтай” Ака 47” баг бага ангиас 1-р байранд Лхагвадорж ахлагчтай “Тэмүүлэл” багууд тус тус орлоо.

04.31 нд баянцагаан суманд болсоэ “хуулиа дээдлэе тамхины хор уршиг” сэдэвт тэмцээнд 5 н сурагчийн бүрэлдэхүүнтэй оролцож 4-р байранд шалгарсан уламжлал болгон зохиогддог уг тэмцээнд манай сурагчид жил болгон амжилттай оролцож ИТХ аас жил бүр шагнаж урамшуулдаг болсон .

05.17 нд “ тамхигүй ирээдүйн төлөө найзуудаа” чуулганд нийт 24 н сумын СЗ дарга сурагчид ӨЦБ дарга сурагчид оролцож санал бодлоо солилцож дуу хоолдойгоо илэрхийллээ үүнд манай 2 сурагч идэвх санаачлагтай оролцож ирлээ.

                                      Биелэлт гаргасан:   БНА   Р.Бямбасүрэн

sant