Холбоос баннер

ith

zdtg

bzd

ebs

eruul mend

st

tsetserleg

Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 49 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

Малжуулах төсөл

 

мал жуулах төсөл 

Тендерийн нэр

Шалгарсан оролцогчийн талаархи товч мэдээлэл

Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан үндэслэл

 Шалгараагүй оролцогчийн талаархи товч мэдээлэл

Шалгарч чадаагүй шалтгаан нөхцөл, хуулийн үндэслэл

 
 

2014/А/01

 “ Цагаан эрэг”ийн худгийг шинэчлэх

Я.Сагмиддаш ахлагчтай
“Цагаан эрэг” бүлэг

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 712, 28.1, 28.3

Ц.Нямдорж ахлагчтай “ Дэлгэр” бүлэг

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28.3

 

2014/А/02

“Чойжив” “Хутаг” худгийг сэргээн засварлах

Ц.Нямдорж ахлагчтай “ Дэлгэр” бүлэг

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 712,28.1,  28.3

-

   

2014/А/03

“ Хадын үзүүр “-т угаалгын ванн, мал эмнэлэгийн үйлчилгээний хашаа  барих

Б.Баатардалай  ахлагчтай “ Баян-Уул” бүлэг 

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 712,28.1,28.3

Пүрэвдорж ахлагчтай “ Угалзат” бүлэг 

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28.3

 

2014/А/04

“Жаргалантын гол“-д угаалгын ванн, мал эмнэлэгийн үйлчилгээний хашаа  барих

Ч.Пүрэвдорж ахлагчтай “ Угалзат” бүлэг 

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн712,28.1,28.3

Б.Баатардалай  ахлагчтай “ Баян-Уул” бүлэг

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28.3

 

2014/А/05

“ Хадын үзүүр “-т малчид, мал эмнэлэгийн ажилтнуудад зориулсан түр амралтын байр барих

Б.Баатардалай  ахлагчтай “ Баян-Уул” бүлэг 

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 712,28.1, 28.1,28.3

Ч.Пүрэвдорж ахлагчтай “ Угалзат” бүлэг 

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28.3

 

2014/А/06

“Жаргалантын гол“-д малчид, мал эмнэлэгийн ажилтнуудад зориулсан түр амралтын байр барих

 Ч.Пүрэвдорж ахлагчтай “ Угалзат” бүлэг 

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 712,28.1,28.3

Б.Баатардалай  ахлагчтай “ Баян-Уул” бүлэг

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28.3

 

2014/А/07

“ Усан хэрэмтий” –н худгийг өндөр хүчдэлийн цахилгаанд холбох

ЭБЦТС ТӨК-ны Хархорин дахь салбар

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 34.2

-

   

2014/А/08

Сургуулийн складны зүүн талын хэсгийг засварлаж, хоёрдогч түүхий эд хүлээн авах цэг байгуулах

С.Энхжавхлан ахлагчтай “ Цэлмэг” бүлэг

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 712, 28.1, 28.3

Ц.Хоролсүрэн ахлагчтай “ Мандах” бүлэг

ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28.3

sant