Холбоос баннер

ith

zdtg

bzd

ebs

eruul mend

st

tsetserleg

Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 48 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

ЭРДЭНЭСАНТ СУМЫН ЗДТГ-ЫН 2013 ОНЫ 02-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

ЭРДЭНЭСАНТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2013 ОНЫ

02-Р САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

                                                                                                                 

1. Удирдлага зохион байгуулалт , эрх зүйн бодлогын хүрээнд   Энэ сард дээд газраас нийт 42 бичиг   ирсэн. Үүнээс хариутай бичиг 7, хариуг хугацаанд нь явуулсан 5, хугацааболоогүй 2 бичигбайна. Иргэдээс 42 өргөдөл гомдол ирснээс хугацаанд нь хариуг шийдвэрлэсэн 37 байна.

Дэлгэрэнгүй...

ЭРДЭНЭСАНТ СУМЫН ХЭМЖЭЭНД ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

  СУМЫН ХЭМЖЭЭНД ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН

ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

                                                                                                                    

2012.12.13                                                                                                                                          

Дэлгэрэнгүй...

нийгэм эдийн засгийн судалга

                     Сэргэлэн сумын нийгэм эдийн засгийн судалга    

Дэлгэрэнгүй...

sant