Холбоос баннер

ith

zdtg

bzd

ebs

eruul mend

st

tsetserleg

Тогтоол шийдвэр

Газар өмчлүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1 дэх заалт, 14 дүгээр зүйлийн 1-ийн нэг, гурав, 21 дүгээр зүйлийн нэг, хоёр , Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

Дэлгэрэнгүй...
 

Онлайн зочид

Бидэнд 10 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ Эрдэнэсант сум ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БА

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Эрдэнэсантсум                                                                                                             2014 он  

 

Тендерийн нэр

Хугацаа

Төсөвт өртөг

Тухайн онд санхүүжүүлэх нь / сая.төг/

Тендер зарлах огноо

Хүлээн авах эцсийн хугацаа

Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо

Гэрээ байгуулах огноо

Гэрээ дуусгавар болгох огноо

Эхлэх

Дуусах

2014/А/01

“ Цагаан эрэг”ийн худгийг шинэчлэх

2014.08.01

2014.08.15

4,0

4,0

2014.07.16

2014.07.22

2014.07.23

2014.07.31-ээс хойш

2014.08.15

2014/А/02

“Чойжив” “Хутаг” худгийг сэргээн засварлах

2014.08.01

2014.08.15

5,5

5,5

2014.07.16

2014.07.22

2014.07.23

2014.07.31-ээс хойш

2014.08.10

2014/А/03

“ Хадын үзүүр “-т угаалгын ванн, мал эмнэлэгийн үйлчилгээний хашаа  барих

2014.08.01

2014.08.25

10,0

10,0

2014.07.16

2014.07.22

2014.07.23

2014.07.31-ээс хойш

2014.08.25

2014/А/04

Жаргалантын гол“-д угаалгын ванн, мал эмнэлэгийн үйлчилгээний хашаа  барих

2014.08.01

2014.08.20

13,0

13,0

2014.07.16

2014.07.22

2014.07.23

2014.07.31-ээс хойш

2014.08.20

2014/А/05

“ Хадын үзүүр “-т малчид, мал эмнэлэгийн ажилтнуудад зориулсан түр амралтын байр барих

2014.08.01

2014.08.25

7,5

7,5

2014.07.16

2014.07.22

2014.07.23

2014.07.31-ээс хойш

2014.08.25

2014/А/06

 “Жаргалантын гол“-д малчид, мал эмнэлэгийн ажилтнуудад зориулсан түр амралтын байр барих

2014.08.01

2014.08.20

7,5

7,5

2014.07.16

2014.07.22

2014.07.23

2014.07.31-ээс хойш

2014.08.20

2014/А/07

“ Усан хэрэмтий” –н худгийг өндөр хүчдэлийн цахилгаанд холбох

2014.08.01

2014.09.01

5,0

5,0

2014.07.16

2014.07.22

2014.07.23

2014.07.31-ээс хойш

2014.09.01

2014/А/08

Сургуулийн складны зүүн талын хэсгийг засварлаж, хоёрдогч түүхий эд хүлээн авах цэг байгуулах

2014.08.01

2014.08.25

5,0

5,0

2014.07.16

2014.07.22

2014.07.23

2014.07.31-ээс хойш

2014.08.25

           

 

 

     

  МЭДЭЭЛСЭН: ТӨСВИЙН АХЛАХ НЯ-БО                         Ө. МАШБАЯР
 ХЯНАСАН: ТӨРИЙН САНГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ                   Б.АНХТУЯА
                    СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ                   Ц.БУМАНБУЯН

sant