ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Сэргэлэн сумын эрүүл мэндийн төвд улсын хөрөнгө оруулалтаар 80 сая төгрөгний засварын ажил хийгдэж байна. Мөн засаг даргын тамгын газраас 2 сая 300000 төгрөгний

хандиваар хүчил төрөгчийн аппарат, багаж хэрэгсэл болон гал тогооны хэрэгсэл авсан байна.

sant