ЗДТГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ СУРТАЛЧЛАХ 14 ХОНОГИЙН АЖЛЫНУДИРДАМЖ

ЗДТГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ СУРТАЛЧЛАХ

14 ХОНОГИЙН АЖЛЫНУДИРДАМЖ

Зохион байгуулах арга хэмжээ:

Хийгдэх ажил

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Төсөв

1

Сумын 1-р багийн БИНХ-д оролцох мэдээлэл хүргэх, сонин, гарын авлага материал тараах

2013.03.21

ИТХ-ын дарга Э. Энхбаяр

ЗДО Г. Ганхүү

ЗДТГ-ын дарга С. Ганчимэг

ТЗХЭЗА Л. Цэрэнноров

НХ-ийн мэргэжилтэн

Р. Баярсайхан

МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн

Л. Сансарцэцэг

Хэсгийн төлөөлөгч

М. Эрболд

Шаардаг

дахгүй

2

Хоршоо, эрүүл сум, эрүүл баг, эрүүл сургууль, ажлын байр бий болгох үндэсний хөтөлбөр, хүүхдийш эерэг агаар хүмүүжүүлэх тус тус сэдэвт сургалт зохион байгуулах

2013.03.22

ЖДҮ хариуцсан мэргэжилтэн

Л. Сансарцэцэг

НХ-ийн мэргэжилтэн

Р. Баярсайхан

ТЗХЭЗА

Л. Цэрэнноров

НБА Г. Жавзмаа

Шаардаг

дахгүй

3

Төсвийн байгууллагын албан хаагчдын дунд Танин мэдэхүйн, хууль зүйн бодлогын хүрээнд “Центавр” тэмцээнийг зохион байгуулах

2013.03.25

МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн

Б. Жанчив

ТЗХЭЗА Л. Цэрэнноров

НБА Г. Жавзмаа

20.000

4

ЗДТГ-ын “Нэг цонхны үйлчилгээ, баг, байгууллагын “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулах, сургалт сурталчилгаа, сумын танилцуулга хийх

2013.03.26

Сумын ИТХ, ЗДТГ, баг, албан байгууллагууд хамтарна.

8000

5

Сургуулийн хүүхдүүдийн дунд “Алтан хонх” тэмцээнийг зохион байгуулах

2013.03.27

ЗДТГ, НБА Г. Жавзмаа

Сургуулийн багш, сурган хүмүүжүүлэгч

15.000

6

Спортын арга хэмжээг зохион байгуулах /“гар бөмбөгийн тэмцээн/

2013.03.28

ЗДО Г. Ганхүү

Багийн Засаг дарга

О. Сүхэнхүү

БОХУБ-ч Г. Ганбаяр

ОНИМТ-ийн мэргэжилтэн

С. Зоригтбаатар

35.000

7

Үр дүнгийн гэрээ тухай сэдэвт хэлэлцүүлэг

2013.03.29

ЗДТГ-ын дарга С. Ганчимэг

ТЗХЭЗА Л. Цэрэнноров

Шаардаг

дахгүй

11

Хаалтын үйл ажиллагаа Соёлын төвд / үдэшлэг/

2013.03.29

ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүд

20.000

12

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааг сурталчилсан ажлын тайлан мэдээг нэгтгэх, дүнг гаргах

2013.04.01

ТЗХЭЗА Л. Цэрэнноров

НБА Г. Жавзмаа

 

                                   ДҮН

98000

       УДИРДАМЖ ГАРГАСАН:

       ТЗХЭЗ-Н МЭРГЭЖИЛТЭН                                      Л. ЦЭРЭННОРОВ

sant